nieuws & media
computers & internet
muziek & film
kunst & cultuur
reizen & vakantie
liefde & seksualiteit
eten & drinken
sport
hobby & vrije tijd
dé maatschappij
kopen & verkopen
auto’s & ander vervoer
godsdienst & spiritualiteit
bedrijven & beroepen
werken & studeren
gezondheid & lifestyle
natuur & wetenschap
huis & tuin
beurs & geld
belgië
  Privacy verklaring
 

Breakpoint draagt zorg voor jouw privacy. Lees deze Privacyverklaring om meer te weten te komen over de manier waarop persoonsgegevens worden ingezameld en verwerkt op deze website. Breakpoint handelt daarbij steeds in overeenstemming met de bepalingen van de Belgische privacywet (Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens). Door deze website te gebruiken, ga je uitdrukkelijk akkoord met de algemene voorwaarden en met de wijze waarop Breakpoint persoonsgegevens verzamelt en verwerkt, zoals hieronder beschreven.

Verzameling van persoonsgegevens

Je kunt deze website raadplegen zonder dat je persoonsgegevens moet ingeven. Nochtans verzamelt Breakpoint de volgende gegevens over al de bezoekers van deze website: page-logs, IP-adres bezoekers, tijdstip van bezoek, browser, instellingen. Deze informatie wordt enkel voor statistische doeleinden en voor de goede werking of verdere verbetering van de website verzameld. De aldus ingezamelde gegevens worden in geen geval gekoppeld aan de persoonsgegevens die over jou tijdens een eventuele registratieprocedure werden verzameld.

Registratie

Hoewel je deze website kunt raadplegen zonder dat je persoonsgegevens moet ingeven, moet je je registreren om een eigen startpagina aan te maken of om op te treden als moderator.

Registratie voor een eigen startpagina

Tijdens deze registratieprocedure moet je een e-mailadres en een paswoord ingeven. De meegedeelde informatie wordt veilig opgeslagen en wordt enkel gebruikt om je naderhand te kunnen identificeren, zodat enkel jij toegang kunt krijgen tot je eigen startpagina. Je kan andere gebruikers het recht geven jouw eigen startpagina te bekijken en/of te bewerken. Hiertoe maak je voor elke van deze gebruikers een gebruikersnaam en een paswoord aan. Deze gebruikers zullen ook gebonden worden door de algemene voorwaarden door deze privacyverklaring.

Registratie als moderator

Indien je wilt optreden als moderator voor één of meerdere publiek beschikbare pagina's van deze website, moet je je vooraf registreren als moderator. Hierbij moet je je naam, voornaam, adresgegevens, e-mailadres en paswoord ingeven. Breakpoint zal jouw aanvraag controleren en, indien zij de aanvraag toestaat, je de nodige gegevens toesturen om als moderator op te treden. De meegedeelde informatie wordt veilig opgeslagen en wordt gebruikt om je naderhand te kunnen identificeren, zodat enkel jij kunt optreden als moderator voor de door jou beheerde onderdelen van de website.

Door deze persoonsgegevens mee te delen, ga je er uitdrukkelijk mee akkoord dat Breakpoint deze gegevens in dit kader mag bewaren en verwerken. Ook erken je uitdrukkelijk het recht van Breakpoint om de meegedeelde persoonsgegevens over te maken aan de bevoegde autoriteiten, indien daarom wordt gevraagd. Tenzij op aanvraag van de bevoegde autoriteiten, worden in geen geval jou persoonsgegevens meegedeeld aan derden. Zoals voorzien door de Privacywet, kan je je persoonsgegevens steeds raadplegen en kosteloos wijzigen door je als moderator of beheerder van een eigen startpagina aan te melden op deze website en respectievelijk op "Mijn gegevens" of het rode icoontje "wijzig gegevens/instellingen" te klikken. Indien het niet mogelijk is je gegevens op deze manier te wijzigen, kan je Breakpoint raadplegen.

E-mailadressen

Indien je een nieuwe link wilt toevoegen of indien je contact wilt opnemen met de moderator van een subcategorie links, kan of moet je je e-mailadres op te geven. Dit e-mailadres wordt op geen enkele wijze bewaard door Breakpoint en wordt enkel gebruikt om jou in contact te laten treden met de moderator van de subcategorie links. Zoals hoger vermeld onder "Registratie", wordt het door jou in het kader van de registratie opgegeven e-mailadres, enkel gebruikt om je te kunnen identificeren en -in het geval van door bezoekers aangemalde links of wijzigingen aan je pagina- te kunnen contacteren. Breakpoint zal e-mailadressen nooit doorgeven aan derde partijen en zal jou nooit ongevraagde communicatie doorsturen.

Veiligheid

Breakpoint verbindt zich ertoe om al de in het kader van deze website gepaste technische en organisatorische maatregelen te treffen om je persoonsgegevens te beschermen tegen vernietiging, verlies, onbedoelde wijziging, beschadiging of openbaarmaking. Zoals aangegeven in de algemene voorwaarden, kan Breakpoint nochtans niet aansprakelijk worden gesteld voor enig verlies of beschadiging van jouw persoonsgegevens.

Cookies

Op deze website worden zogenaamde "cookies" gebruikt, dit zijn kleine deeltjes informatie die door de browser op jouw computer worden opgeslagen. Deze cookies bevatten de volgende gegevens: lijst van de laatstbezochte pagina's, eventuele user-id en hash van gebruikers met een account, session-id, identificatie voor bezoekers-statistieken door google-analytics. De cookies worden gebruikt om jou naderhand te kunnen identificeren op deze website en om toe te laten aan te geven welke de pagina's zijn die meest recent door jou werden bezocht. User-id en paswoord-hash worden gebruikt om de gebruiker te authenticeren, en indien gewenst automatisch opnieuw in te loggen bij een nieuw bezoek. Session-id en identificatie-string worden gebruikt om herhaalbezoeken te herkennen. Je kan het gebruik van cookies uitschakelen, al leidt dit er wel toe dat deze informatie tussen verschillende bezoeken verloren gaat: er zal geen lijst te zien zijn van laatstbezochte pagina's, de logingegevens zullen indien gewenst opnieuw moeten ingegeven worden, bij interne analyse van het gebruik van de pagina's zal de bezoeker met verschillende sessies niet als 1 persoon herkend worden.

Contactgegevens

Breakpoint is verantwoordelijk voor de verwerking van deze persoonsgegevens en ziet toe op de vertrouwelijkheid en de veiligheid van de gegevens. Je kan Breakpoint steeds contacteren.

Tenslotte

Breakpoint behoudt zich het recht voor om deze Privacyverklaring steeds te veranderen. Deze Privacyverklaring werd het laatst gewijzigd en herzien op 07/01/2011.

© Startpagina.be - Privacy verklaring - Algemene voorwaarden